Wydarzeniami związanymi z realizacją programu interdyscyplinarnych badań archeologicznych sezonu 2010
w Krzyżtoporze, możliwych do określenia mianem odkryć, był fakt natrafienia na niemal kompletny układ stratygraficzny zwalonych konstrukcji pomieszczenia nadkuchennnego, wraz z częścią pierwotnego wystroju, znajdujących się na pierwszym piętrze części gospodarczej pałacu. Możliwość prowadzenia tego typu prac jest możliwa w innych rejonach pałacu, nie mówiąc o piwnicach, zawalonych spadającymi z góry stropami i ścianami wyższych kondygnacji. Kolejnym odkryciem było odsłonięcie pierwotnych wymiarów pałacowej fosy w rejonie zwodzonego mostu, z zebranie masy znalezisk ruchomych
o znaczącej dla obiektu wartości historycznej. Najważniejszym jednak „wydarzeniem” było odsłonięcie głównej osi założenia ogrodowego rezydencji. Odkrycie to jest poważnym wyzwaniem dla Właściciela obiektu i dla Konsorcjum prowadzącego prace badawczo-restauratorskie.
W obliczu potwierdzonej obecności pełnego „rysunku” architektury ogrodowej zachodzi potrzeba uzupełnienia badań i nadania im nowej treści.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec