TECHNOLOGIE


Podstawą działania Zespołu jest zasada ciągłego rozwoju technik wykopaliskowych i aplikacji najnowszych zdobyczy technologii cyfrowych, rejestrujących dokonywane odkrycia. Precyzyjne pomiary geodezyjne, zespolone
z chmurą punktów skanera laserowego i możliwe do połączenia z cyfrową dokumentacją fotogrametryczną 2D i 3D dają spektakularny obraz wyników prac. Zapisany w postaci baz danych
(w warstwie informacyjnej i graficznej) staje się uniwersalnym materiałem dla dalszych analiz naukowych, edukacyjnych, popularyzatorskich i administracyjnych.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii materiał końcowy charakteryzuje się precyzją i niewątpliwymi walorami estetycznymi.
Warsztat badawczy wzbogacony został o systemy sprawnego archiwizowania wyników badań, opracowane na bazie CAD i GIS.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec