Skanowanie laserowe

Skaner laserowy jest urządzeniem, które poprzez gęstość zapisu punktów pomiarowych tworzy obraz zwany chmurą punktów. Najnowsza generacja skanerów pozwala przypisać poszczególnym punktom barwę, dzięki czemu obraz zapisany w pamięci komputera nosi cechy fotograficznego zdjęcia.
Pomiar przypisany wartościom geodezyjnym staje się trójwymiarowym, aktywnym modelem w skali 1:1.
To unikalna technologia pozwalająca rejestrować badaną bryłę lub przestrzeń w bardzo szybkim tempie, z niespotykaną dotychczas dokładnością.
Zapisana w programie Reconstructor 3D staje się w pełni uniwersalnym materiałem dla badawczy, konserwatorów i projektantów.
W pierwszym rzędzie stanowi jednak najdoskonalsza formę dokumentacyjną.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec