OFERTA
Firma Andrzej Gołembnik, Zespół Archeologiczno-Konserwatorski oferuje wykonanie zleceń obejmujących:

- stacjonarne, archeologiczne badania wykopaliskowe
  o interdyscyplinarnym charakterze
- ratownicze badania wykopaliskowe o dowolnej skali
- nadzory archeologiczne
- wykonywanie specjalistycznej dokumentacji terenowej,
  opartej o precyzyjny pomiar geodezyjny, skanowanie
  laserowe i fotogrametrię cyfrową 2D i 3D
- badania archeologiczno-architektoniczne
  z zastosowaniem najnowszych technik i technologii
- wykonywanie modeli 3D
- opracowywanie materiału zabytkowego
- opracowywanie i wdrażanie systemów archiwizacji
  CAD i GIS
- doradztwo archeologiczne

Naszą specjalizacją są badania stanowisk wielowarstwowych, w tym miast i obiektów o charakterze rezydencjonalnym – zamków, pałaców wraz
z otoczeniem.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec