Chęć zastosowania najnowszych technologii pomiarowych
i fotogrametrycznych w trakcie prowadzonych w Wilanowie badań archeologicznych doprowadziła do powstania autorskiego systemu organizacji prac w wykopie i rejestracji dokonywanych odkryć. System ten opiera się na szczegółowym rozpisaniu procedur badawczych, pozwalających utrzymać stałe, szybkie tempo prac. Naczelną zasadą jest tu równoległe wykonywanie wszystkich czynności : eksploracji, dokumentacji, interpretacji i inwentaryzacji zabytków. Podstawą metodyki prac jest utrzymanie zasady eksploracji stratygraficznej, zmierzającej do odsłonięcia planu o możliwie pełnej definicji (z możliwym kontekstem). Dokumentacja opiera się o „język obrazu”, czyli skalibrowany fotogrametryczny obraz 2 i 3D, wpisany w system CAD. Na interpretację składa się docelowy wynik eksploracji, wektorowa wersja obrazu fotogrametrycznego i opis. Aktywne inwentarze zapisane są w formie baz danych podpiętych pod CAD. Obecnie dane te przenoszone są do systemu GIS.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec