Strategia krzyżtoporskich badań archeologicznych oparta jest na zasadzie działań interdyscyplinarnych. Ich osią główną są najnowsze techniki pomiarowe 
i dokumentacyjne, wspierane precyzyjnym pomiarem geodezyjnym, uzupełnianym obrazem „chmury punktów” (skanowanie laserowe), wykonywanym przed i po zakończeniu prac badawczych. 
W powstały „model” trójwymiarowy pałacu
i jego otoczenia wpisywane są szczegółowe wyniki prac, oparte o zestawy skalibrowanych rejestracji fotogrametrycznych (2 i 3D). Treść interpretacji archeologicznej nakładana jest na warstwę ustaleń dokonanych przez architekta, czyniąc z dokumentacji krzyżtoporskiej dokument uniwersalny
i kompletny. Działania te zmierzają do wykonania precyzyjnego, aktywnego modelu rezydencji, posiadającego walor właściwy dokumentacji i zawierającego w sobie warstwy interpretacyjne, czyniące z dokumentacji rodzaj interaktywnej syntezy badanej struktury. Model ten ma być zachętą dla twórców oprogramowania GIS dla stworzenia możliwości budowy a pełni aktywnego, trójwymiarowego systemu prezentacji i analizy wyników badań.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec