W roku 2003 Dyrektor Muzeum Pałac
w Wilanowie podpisał umowę
z Krajowym Ośrodkiem Badań
i Dokumentacji Zabytków na przeprowadzenie wnikliwych badań archeologicznych, związanych
z rozpoczęciem rewaloryzacji przestrzeni otaczającej Pałac. Wymogiem była konieczność aplikacji najnowszych technik i technologii, które z wyników prac archeologów mogłyby uczynić skuteczne narzędzie do prowadzenia analitycznych prac naukowych, działań edukacyjnych, popularyzatorskich i wreszcie aby mogły służyć do sprawnego zarządzania zabytkową przestrzenią.
Cel w dużej mierze osiągnięto, chociaż w 2007 roku KOBiDZ zrezygnował
z dalszych prac.
Są one jednak kontynuowane pod tym samym kierownictwem Andrzeja Gołembnika.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec